Kelebek Magazin

TTB ve Tabip Odalarından alkışlı protesto: Vazgeçmiyoruz, oyalama değil, hakkımızı istiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, hekimlerin gelirleri ve özlük haklarında düzenleme öngören yasa teklifinin Meclis içtüzüğü yok …

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Tabip Odaları, hekimlerin gelirleri ve özlük haklarında düzenleme öngören yasa teklifinin Meclis içtüzüğü yok sayılarak geri çekilmesi ve iktidar tarafından belirsiz bir tarihe ötelenmesi üzerine 81 ilde, her ilde bir hastane önünde olmak üzere alkışlı protesto ve basın açıklaması yaptı ve ”Vazgeçmiyoruz! Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz!” diye haykırdı.

TTB ve Tabip Odası üyeleri, hekimler ve diş hekimlerin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısı tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekilmesine bir kez daha tepki gösterdi.

Her ilde bir hastane önünde yapılan basın açıklamasında, “Enflasyonun gerçek anlamda yüzde 50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4 bin, yoksulluk sınırının 13 bin lira olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu zorlu çalışma koşullarında adeta emeğimiz yok sayılıyor” denildi.

“BİLİM DEĞİL EKONOMİK ÇIKARLAR ÖN PLANA ÇIKARILIYOR”

Gösterdikleri tepkinin sadece zam meselesi olmadığı dile getirilerek, “Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıştır. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiştir” ifadeleri kullanılarak toplumun sağlığının sağlık çalışanlarının sağlığından geçtiği hatırlatıldı.

“GERÇEK ENFLASYON ÜZERİNDEN ZAM İSTİYORUZ”

Meclis’in açılması ile özlük haklarına yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınması talep edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

* Ekonomik ve özlük haklarımızla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulmasını istiyoruz.

* Ücretlerimize gerçek enflasyon ve yapılan zamların üzerinde zam istiyoruz!

* Döner sermaye veya performans değil; emekliliğimize yansıyan, insanca yaşayacağımız tek ücret istiyoruz!

* 7200 ek gösterge ve yılda 120 gün yıpranma payı istiyoruz!

* COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz!

* Sağlıkta yeni bir şiddet yasası istiyoruz!”

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ