Kelebek Magazin

Özel tiyatrolar kapanma noktasında

Ekonomik koşullar ve artan faturaların özel tiyatroları da derinden etkilediğine dikkat çeken Tiyatro Kooperatifi “Ne yazık ki ayakta kalmakta …

Ekonomik koşullar ve artan faturaların özel tiyatroları da derinden etkilediğine dikkat çeken Tiyatro Kooperatifi “Ne yazık ki ayakta kalmakta zorlanıyorlar” açıklamasını yaptı.

Özel tiyatroların kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Tiyatro Kooperatifi şu açıklamayı yaptı:

Toplumun ihtiyaçlarını beslenme ve barınma mücadelesine indirgeyen bu ağır ekonomik koşullar, sosyal gereksinimlerin karşılanmasını imkansız kılıyor. Oysa sanatın tüm dalları insanların sosyal yaşamları için bir gereklilik ve ihtiyaçtır. Pek yakında, ödenemeyen faturalar, karşılanamayan giderler ve büyük vergi yükü sebebiyle, başta sahnelerimiz olmak üzere özel tiyatroların da yok oluşuna şahitlik edeceğiz.

TEDBİR ALINMASI GEREKİR

Kamusal bir faaliyet yürüten özel tiyatrolar, kendi alanında yarattığı değerin yanı sıra kültür sanat ekosistemindeki diğer sektörleri de besliyor ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Anayasa’nın 64. maddesi “sanatın ve sanatçının korunması” üzerinedir (Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.) Buradan hareketle, sahne önü ve arkasındaki tüm çalışanlarıyla birlikte özel tiyatroların varlığının korunması, değerlendirilmesi ve desteklenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınması elzemdir.

ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Tiyatro Kooperatifi olarak Haziran 2019’daki kuruluşumuzdan bugüne, özel tiyatroların koşullarının ve ihtiyaçlarının gözetildiği bir yasal statü oluşturulması ve bu alandaki teşviklerin uluslararası standartlara erişmesi için çalışıyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, ilgili tüm kamu kuruluşlarını aşağıdaki önerilerimizi acilen hayata geçirmeye ve ortak çözüm için iş birliğine davet ediyoruz.

– Tiyatrolar, mevcut mevzuatta “tacir” statüsündedir; faaliyetlerimize özgü bir tanım yapılmalı,

– Özel tiyatroların üzerindeki “tacir” statüsüne bağlı ağır vergi yükü azaltılmalı; ilk adımda KDV %1’e indirilmeli ve bu oranın kalıcı kılınmalı,

– Özel tiyatrolar için sponsorluk teşvikleri sağlanmalı,

– Özel tiyatrolar bağış alabilmeli,

– Özel tiyatrolara yönelik destekler hali hazırda çok sınırlı olması sebebiyle, çeşitlendirilmeli (Elektrik, su, doğalgaz indirimleri; KOSGEB ve SGK teşvikleri vb.)

– Sigortalanma ve Belediyecilik mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılmalı,

– Yerel yönetimlerin de özel tiyatroların desteklenmesi ve halkın sanata erişiminin sağlanması için üstlerine düşen sorumluluğu gerektiği biçimde yerine getirmelerini bekliyoruz. Bununla birlikte tüm özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını, kültürel kalkınmanın bir parçası olan özel tiyatroların birer birer kapanışına seyirci kalmak yerine iş birliğine ve dayanışmanın bir parçası olmaya çağırıyoruz.

Mevcut krizin çözümüne yönelik somut adımların bir an önce atılması adına Tiyatro Kooperatifi olarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör nezdinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü; gerekli önlemler alınmazsa, tiyatrolarımızın birkaç ay içerisinde kapanacağından endişe duyduğumuzu başta seyircilerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ