Kelebek Magazin

Onur belgesi kimlere verilir? Lisede onur belgesi nasıl alınır?

İlk dönemde başarılı olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgeleri almaya hak kazanırken ve bazı öğrencilere başarı belgelerinin yanında ek olarak …

İlk dönemde başarılı olan öğrenciler takdir ve teşekkür belgeleri almaya hak kazanırken ve bazı öğrencilere başarı belgelerinin yanında ek olarak onur belgesi verilir. Onur belgesi, öğrencinin ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan yer aldığı sosyal etkinlikler ve sergilediği davranışlara bakılarak okul yönetimince verilir.

Onur belgesi ilköğretim ve lise öğrencilerine başarıları karşılığında verilen bir belgedir. Öğrenciler bu belgeyi nasıl alacaklarını merakla araştırıyor. Peki Okullarda takdir, teşekkür belgelerine ek olarak verilen onur belgesi nasıl alınır?

ONUR BELGESİ NASIL ALINIR?

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre ödül belgesi şartları şöyle sıralanıyor;

(1) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu not şartına bağlı kalmadan;

a) Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
gibi davranışlarından en az birini gösterenler, öğretmenler ve onur kurulunun görüşü de alınarak takdir ve teşekkür belgesiyle ödüllendirilip ödüllendirilmediğine bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir.

(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ