Kelebek Magazin

KVKK’dan kiralık araçta fişleme kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir ihbar üzerine araç kiralama şirketlerinin araç kiralayanları fişlediğini ve oluşturdukları “kara liste”yi bir …

Kişisel Verileri Koruma Kurulu bir ihbar üzerine araç kiralama şirketlerinin araç kiralayanları fişlediğini ve oluşturdukları “kara liste”yi bir yazılımla tüm sektörlerle paylaştığı ortaya çıkardı. Kurul hukuka aykırı uygulamaya son verilmesine karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir ihbar üzerine yaptığı incelemede araç kiralama sektöründe yapılan fişlemeyi ortaya çıkardı. Araç kiralayanlar hakkında bir kara liste oluşturulduğu ve hazırlanan yazılımla bu bilgilerin sayısı belirsiz firmayla paylaşıldığı anlaşıldı. Kurul yaptığı çalışma sonunda araç kiralama sektörüyle ilgili önemli bir ilke kararı aldı.

Kurumun 23 Aralık günü aldığı kararda şu tespit ve değerlendirmeler yapıldı:

  • Kurul tarafından yürütülen incelemeler sonucunda araç kiralama sektöründe “kara liste” yazılımlarına/programlarına/uygulamalarına başvurulduğu anlaşılmıştır.
  • Araç kiralama yazılımcısı ve satıcısı kişilerin araç kiralama firmalarına “kara liste” özelliği de içeren araç kiralama yazılımları sundukları,
  • Bu yazılımlara kendi kendi müşterileri olan araç kiralayan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen bu veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren “kara liste” bilgilerinin yer aldığı, bu bilgilerin işlendiği,
  • Bu yazılımların diğer araç kiralama firmalarının açmasına da olanak veren sistemler olarak tasarlandığı,
  • Böylece araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin karşılıklı olarak paylaşılmakta olduğu tespit edilmiştir.
  • Bir araç kiralama firmasının işlediği kişisel verileri yazılım vasıtasıyla bilinmeyen sayıda araç kiralama firması ile paylaşmasının kanunun dördüncü maddesinde düzenlenen genel ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmektedir.
  • Öte yandan, ihbara konu kara liste uygulamalarında araç kiralama firmaları, gerçek kişi müşterierden kişisel verileri ilk elden toplayan veri sorumlularıdır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında; 

  • Hukuka aykırı bu gibi uygulamalara son verilerek, araç kiralama sektöründe kişisel veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen kanunun 12’nci maddesinde düzenlenen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğine,
  • Söz konusu önlemleri almaksızın ve kanun hükümlerine aykır ışekilde araç kiralama sektöründe kara liste uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ