Kelebek Magazin

AYM, eylemci öğrencilere ceza öngören kanun maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kanunu’nun öğrencilere uzaklaştırma ve okuldan atma cezalarını öngören 54’üncü maddesini iptal etti. Yüksek …

Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kanunu’nun öğrencilere uzaklaştırma ve okuldan atma cezalarını öngören 54’üncü maddesini iptal etti. Yüksek Mahkeme, maddede, “öğrencilik onur ve şerefine aykırı hakaret eden”, “boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan”, “anarşik, ideolojik olaylara katılan” gibi ifadelerin açık olmadığını kaydetti ve yasama yetkisinin devredilemezliğine aykırı olduğuna vurgu yaptı.

Anayasa Mahkemesi, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’nin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kanunu’nun 54. maddesinin a bendini iptal etti.

İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kararında özetle; itiraz konusu kuralda disiplin cezasını gerektiren eylemlerin soyut biçimde ifade edildiğini, hangi eyleme hangi disiplin cezasının uygulanacağının açık olmadığını belirterek, kurulan Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Ayrıca öğrencilerin disiplin suç ve cezalarına ilişkin hususların kanunla düzenlenmesi gerektiği, bu konulara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin itiraz konusu kuralla idareye bırakılmış olmasının kanunilik ilkesiyle bağdaşmadığı vurgulandı.

İdare Mahkemesi’nin iptalini istediği 54. Madde’nin a bendi şöyle: 

“Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükûn huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir. ”

“İDAREYE VERİLEN YETKİNİN ÇERÇEVESİ ÇİZİLMEMİŞ”

Anayasa Mahkemesi, yaptığı incelemede şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

İlgililerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun uygulanacağını belirli bir açıklık ve kesinlikle öngörebilmelerine yasal çerçevede imkan tanıyacak şekilde belirliliğe sahip olmayan düzenlemelerle idareye verilen yetkinin çerçevesinin çizildiği söylenemez.

Bu itibarla kural belirlilik ve yasama yetkisinin devredilemezliği ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. ve 7. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.

HÜKÜM: MADDENİN İPTALİNE

Anayasa Mahkemesi neticede kurduğu külümde Yükseköğretim Kanunu 54. maddesinin a bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ